Pictures
Audio
Video
Adds
Radio
Stories
Links
ELVIS AARON PRESLEY
Dit jaar zou Elvis 77 jaar oud zijn geweest maar in plaats daarvan herdenken we het feit dat hij 35 jaar geleden overleed.

This year Elvis would have been 77 years old but sadly we have to commemorate that he passed away 35 years ago.
Wat kunnen we schrijven over Elvis dat nog niet geschreven werd.... laten we simpelweg genieten van zijn artistieke erfenis

What can we write about Elvis that has not be written yet... let's just celebrate his artistic inheritance
Below an impression of our visit to Graceland and Memphis. Elvis had left the building and it turned out to be a 'been there, done that, got a jacket' -experience....: